Aplikace Blackvue

O aplikaci Blackvue

AppStore-W200x GooglePlay-W200

pasted image 11

Co potřebujete vědět

Aktualizace 3.42 (2023-03-23):

Poznámky k vydání:

  1. Přidán režim hosta (Guest mode) pro přímý přístup k Wi-Fi bez nutnosti přihlášení pro přístup ke kameře a ke staženým videím aplikace.
  2. Odebrána možnost automatického sdílení mapy událostí (Event Map auto-sharing) Videa je teď nutné sdílet ručně.
  3. Pro přihlášené uživatele byla změněna výchozí karta na Camera, původně se otevírala jako první - karta Explore (prozkoumat).
  4. Vylepšena rychlost načítání karet.
  5. Pokud během přihlášení ztratíte přístup k internetu, nouzový režim uživatelům umožní přístup ke složce Downloaded videos (Stažena videa) a ke kameře přes Wi-Fi.
  6. Pokud po registraci kamery do cloudu není kamera připojena ke cloudu, kamera se jako výchozí použije pro metodu připojení Wi-Fi.
  7. Nabídka Do not show (Nezobrazovat) vyskakovací okno skryje toto vyskakovací okno na 7 dní (původně 1 den).
  8. Opravy chyb a vylepšení stability.
 • Můžete si vytvořit účet nebo se přihlásit pomocí Apple ID nebo Google ID (ve verzi pro Android i iOS). Do aplikaci lze vstoupit i bez přihlášení (režim hosta)
 • Od verze aplikaci v.3.41 nabídky Connect to camera (Připojit se ke kameře) a Connect to Cloud (Připojit se ke cloudu) jsou sloučeny do karty Camera. Tato nabídka také umožňuje přístup k připojené baterii v parkovacím režimu nebo ke správě SIM karty BlackVue. 

Nová aplikace je rozdělena do čtyř záložek, které usnadňují intuitivní navigaci a rychlý přístup k funkcím, které potřebujete. Projděme si čtyři záložky podrobněji.

explore-zal Záložka Explore (prozkoumat)

Na záložce Explore (Prozkoumat) můžete procházet obsah z komunity BlackVue – prohlížet živé záběry z veřejně sdílených kamer po celém světě, prohlížet trendové záznamy, nahlížet do globálních statistik událostí nebo získávat nejnovější informace o produktech a službách BlackVue.

camera-zal Záložka Camera (kamera)

Jak jíž bylo uvedeno výše, aplikace BlackVue je tradičně rozdělena do dvou nabídek na základě způsobu připojení: přímé Wi-Fi (nabídka Connect to camera "připojit se ke kameře") nebo přes cloud (nabídka Connect to Cloud "připojit se ke cloudu").

S novou aplikací se karta Camera stane jediným místem, ze kterého můžete spravovat své kamery bez ohledu na to, jak se k nim připojíte.
Místo dvou samostatných nabídek obsahuje nabídka Camera přepínací tlačítko pro přepínání mezi připojením Wi-Fi a Cloud. Ať už spravujete jednu nebo více kamer, věříme, že by vám to mělo zjednodušit každodenní práci s aplikací. 

Na záložce Camera můžete také spravovat připojenou Power Banku pro parkovací režim (Power Magic Ultra Battery) nebo originální SIM kartu BlackVue. 

event-map Záložka Event Map (mapa událostí)

Karta Mapa událostí zobrazuje mapu s videozáznamy událostí sdílených uživateli BlackVue. Poté, co aplikaci BlackVue udělíte přístup k vaší poloze, vzhled mapy se přizpůsobí vaší poloze a aplikace zobrazí pohled na vaše okolí. Silnice v růžných barvách znázorňují hustotu událostí v závislosti na vyhodnocení aplikaci BlackVue. Sdílená videa, které lze přehrát se objeví na mapě ve formě malých miniatur. I vy se můžete zapojit a přispívat do mapy událostí svými video nahrávkami – buď je budete sdílet ručně, nebo nastavením funkce automatického sdílení.

profile-zal Záložka Profile

Chcete-li upravit svůj profil, změnit heslo nebo aktivovat předplatné, přejděte na kartu Profile. Zde můžete také zkontrolovat, jakou část živého náhledu, přehrávání/stahování a cloudového úložiště jste použili, a zobrazit svá stažená videa. Kliknutím na More (Více) v horní části obrazovky se dostanete do nabídky, kde můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu, pokud potřebujete pomoc. Můžete se také podívat do příručky k aplikaci nebo se podívat na některé z často kladených otázek (FAQ). Bezpečnostní upozornění a naše podmínky a zásady jsou také přístupné z této záložky. Autorizovaný dealer v ČR – společnost STANDOL s.r.o.

 

Registrace účtu Blackvue

Registrace účtu Blackvue Chcete se připojit k aplikací Blackvue bez registrace? Více info... Vytvoření účtu pomocí emailu 1. Otevřete aplikaci Blac...

Předplatné Blackvue

Aktivace předplatného na záložce Camera Vstupte do aplikace Blackvue a následně klikněte na záložku Camera, poté klikněte na tlačítko Upgra...

Přidávání nové kamery

Přidávání nové kamery pomocí funkci Seamless pairing (snadného párování) Pomocí tohoto způsobu nelze připojit palubní kamery řady DR590X. 1. Vložte ...

Průvodce aktivací SIM karty

Pro využívání služby Blackvue Cloud prostřednictvím integrovaného LTE modulu u modelů DR750X-2CH LTE PLUS, DR770X-2CH LTE a DR970X-2CH LTE nebo u...