Jak připojit kameru k aplikaci Blackvue bez přihlášení (režim hosta)

Vstup do aplikaci Blackvue bez přihlášení

Pomocí tohoto způsobu můžete propojit kameru s aplikaci Blackvue bez registraci a přihlášení. Režim "hosta" dostupný v aplikaci BlackVue od verzí 3,42 je určen pro uživatele, kteří si nechtějí vytvářet účet a přihlašovat se k aplikaci Blackvue nebo potřebují připojit svou palubní kameru přímo k aplikaci. Tuto možnost lze použit i v případě, pokud z nějakého důvodu není možné přihlášení či registrace (například nejste připojení k internetu). 

Host-rezim-01

Jak používat „režim hosta“ v aplikaci BlackVue

  1. Vstupte do aplikace
  2. Klikněte na tlačítko Continue as Guest 
  3. Aplikace se přepne do režimu hosta

Host-rezim-02

Jak připojit Wi-Fi kameru k aplikaci Blackvue pomocí režimu hosta

Host-rezim-03

  1. Klikněte na tlačítko Connect to your Wi-Fi
  2. Zobrazí se stránka připojení palubní kamery. Poté musíte připojit váš smartphone k Wi-Fi sítí Blackvue přes Wi-Fi připojení.

Poznámka: Tento režim nepodporuje funkci Seamless paring (snadného párování) 

  • Zkontrolujte, zda je Wi-Fi auto kamery zapnuta.  Novější modely mají automatické zapnutí Wi-Fi při zapnutí přístroje.
  • Přejděte do nastavení smartphone, vyberte položku Wi-Fi a ujistěte se, že je Wi-Fi zapnutá
  • Vyberte SSID auto kamery Blackvue ze seznamu sítí. Výchozí SSID auto kamery začíná číslem modelu (např. Blackvue 750X -******)
  • Zadejte heslo a klepněte na tlačítko připojit. * Výchozí SSID a heslo sítě Wi-Fi jsou vytištěny na štítku kamery. Pro nalezení štítku odpojte kameru od držák
  • Vraťte se do aplikace a klikněte na tlačítko Continue 

Host-rezim-04

Po úspěšném připojení se Vám otevře seznam souborů BlackVue palubní kamery

Host-rezim-05

Dostupnost funkcí v režimu hosta

Host-rezim-06

1. Nastavení palubní kamery> Nastavení firmwaru palubní kamery

1.1 Základní – čas, video, režim nahrávání záznamu

1.2 Citlivost – G-senzor, detekce pohybu

1.3 Systém – LED, text na video, upozornění na rychlost

1.4 Wi-Fi – Přihlášení, Wi-Fi zapnutí/vypnutí

1.5 Cloud – Cloud zapnutí/vypnutí, síť

1.6 Jazyk firmware

2. Možnost restartování palubní kamery, pro optimalizaci výkonu

3. Formátování mikro SD karty

Stažená videa

Host-rezim-07

1. Klikněte na Downloaded videos. Zobrazí se seznam stažených souborů ve vašem místním úložiště.

2. Poté můžete spravovat jednotlivé nahrávky prostřednictvím podnabídky (tři tečky) každého video souboru. 

Upozornění:

V aplikací Blacvue můžete mít registrovaný libovolný počet přístrojů, ale ke svému bezplatnému tarifu Blackvue Cloud můžete zaregistrovat pouze jednu Blackvue auto kameru. Pokud jste v minulostí registrovali ke svému bezplatnému tarifu Blackvue cloudu jinou auto kameru Blackvue – odstraňte tuto kameru ze seznamu registrovaných ke cloudu přístrojů nebo použijte jiny účet pro registrací nové palubní kamery ke Cloudu. Pro registraci více přístrojů na jeden zákaznický účet ke službě Blackvue Cloud předplaťte placenou verzi aplikaci Smart Plan.